Kungliga Tekniska högskolan, Universitetsförvaltningen

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Universitetsförvaltningens uppgift är att stötta universitetets kärnverksamhet utbildning och forskning. Det gör vi genom att ge kvalificerat stöd i olika administrativa processer. Samtidigt är universitetsförvaltningen policyskapande och samordnande. Vi ansvarar även för att utföra kvalitetskontroller, uppföljningar och utvärderingar som utvecklar verksamheten.

Miljö- och byggnadsavdelningen

Miljö- och byggnadsavdelningen är organiserad i två enheter; Lokalgruppen och Miljögruppen. Avdelningen har idag totalt 11 anställda.

Avdelningen har till uppgift att verka för utveckling och god förvaltning av KTHs lokaler och ansvarar för lokalförsörjningen för all verksamhet på KTH. Det innebär ansvar för hyresadministration, ny- och ombyggnadsprojekt, inredningsfrågor samt andra övergripande lokalfrågor.

Arbetsuppgifter

• Förvaltare av KTH:s fastighetsinformation och lokaldata
Verksamhetsansvarig för Pythagoras SpaceManager, KTH:s fastighetssystem, vilket bl.a. innefattar:
o Att systemera och upprätthålla aktuell information om KTH:s lokaler.
o Fånga upp behov kopplat till fastighetsinformation för KTH:s verksamheter för att kunna hantera dem, t.ex. via moduler i SpaceManager, integrationer m.m.
o Stödja de avdelningar och skolor som använder verktyg och verksamhetsanpassade moduler kopplade till SpaceManager, t.ex. lokalvård, internhyreshantering, insatsplaner, SBA m.m.
o Framtagande och uppdatering av ritningar för de byggnader och lokaler som KTH förhyr.
o Framtagande av ritningsunderlag för hyresgästanpassning av hyrda lokaler
o Underlag för månatliga hyresdebiteringar och prognoser i samband med årligt budgetarbete.
o Stöjda och informera KTH:s hyresgäster i frågor rörande hyrda ytor och kostnader.
o Publicering av lokalrelaterad information.
o Arbete med registervård, framtagning av rapporter, statistik etc. baserat på all fastighetsinformation.
• I lokalbokningssystemet (TimeEdit) ansvara för lokaldata, debitering av lokalbokningar, statistik samt delta i planering och vidareutveckling av detta stöd för KTH.
• Delta i KTH:s byggprojekt med ansvar för ritningshantering i KTH:s projektering och entreprenader.
• Delta som administratör i projektering av KTH:s entreprenader och i nära samarbete med projektledare på avdelningen och sakkunniga på övriga avdelningar inom förvaltningen.
• Ansvara för avdelningens ärendehanteringssystem vilket innebär att ta emot och resurssätta beställningar om lokalförändringar från KTH:s verksamheter.
• Ta fram bilagor till hyresavtal och andra handlingar som ex. städavtal.
• Processer kring fastighetsinformation (insamling, information, tillgängliggöra data…)
• Nära samverkan med KTH:s IT-avdelning för systemförvaltning, kravställning, behovsanalys, utvecklingsmöjligheter, integrationer

Kvalifikationer

• Minst högskoleingenjörsexamen eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
• Minst 5 års yrkeserfarenhet i motsvarande verksamhet.
• Dokumenterat kompetent och van användare av AutoCad och Excel.
• God analytisk förmåga.
• Kunskap och erfarenhet av IT-system och kopplingar mellan IT-system är meriterande.
• Kunskap om och erfarenhet av schemaläggnings- och lokalbokningssystem, Pythagoras SpaceManager och Agresso är meriterande.
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska samt engelska.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Övrigt

Vi tillämpar provanställning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VP-2017-0166
Kontakt
  • Sara Eriksson, saerik@kth.se
Publicerat 2017-05-02
Sista ansökningsdag 2017-05-23

Tillbaka till lediga jobb