Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Bakgrund

Beslut om infrastruktur och bebyggelse har långvariga återverkningar på samhället. De beslut vi fattar i dag formas och begränsas av beslut som fattats för upp till tre generationer sedan och kommer i sin tur att forma och begränsa de beslut som fattas av kommande generationer. Den massiva osäkerhet som kommer med långa tidsperspektiv gör att dagens beslut kommer att påverka miljön, lokalisering av verksamheter, sociala strukturer, arbetsmarknader, resmönster, och så vidare, på ofta oförutsägbara sätt. Detta skapar ett behov av långsiktigt hållbara beslutsprocesser, och strukturer (institutioner, osv.) för att tillhandahålla kontinuerligt stöd åt sådana beslutsprocesser.

Arbetsuppgifter

Denna 2-åriga tjänst innebär ett tvärvetenskapligt samarbete mellan institutionerna Transportvetenskap, Filosofi och Historia, och Fastigheter och byggande. Syftet är att undersöka de föränderliga förutsättningarna för långsiktiga beslut rörande infrastruktur och den byggda miljön, med målet att främja en teoretisk förståelse av de problem som är förknippade med långsiktigt beslutsfattande, att identifiera praktiska och institutionella hinder i sådana beslut, och att tillhandahålla analysverktyg och praktiska råd för aktörer och organ (statliga och andra) som är inblandade i beslut med långsiktiga effekter på infrastrukturen och den byggda miljön.

Arbetet kommer att drivas i projektform i samarbete med de olika institutionerna. Som postdoktor kommer du förväntas att aktivt driva delprojekt och främja uppbyggnaden av en tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

Kvalifikationer

Doktorexamen inom ämnet för något av de inblandade institutioner eller inom närliggande ämnen krävs och skall ha erhållits (eller vara planerad att erhållas) innan startdatum för tjänsten. Den sökande bör ha uppvisat en god förmåga att publicera artiklar i internationella tidskrifter med peer-review, och måste vara starkt motiverad, ha förmåga att arbeta såväl självständigt som i samarbete med medlemmarna i forskargruppen (vilket inkluderar medlemmar ur den egna och andra discipliner), ha förmåga att driva projekt, både vetenskapligt och organisatoriskt, samt ha god kommunikationsförmåga.

Kort om de inblandade avdelningarna

Avdelningen för Trafik och logistik bedriver grundforskning och tillämpad forskning som flyttar fram positionerna för state-of-the-art inom planering, design, drift och förvaltning av transportsystem och anläggningar. Vi arbetar inom fyra huvudområden: vägtrafik, järnvägstransporter, kollektivtrafik och logistik.

Avdelningen för Systemanalys och ekonomi arbetar i huvudsak inom områdena transportmodellering, transportpolicy och transportekonomi. Våra prognos- och analysverktyg används inom regional planering samt transport- och trafikplanering. I de modeller som utvecklas och används tas hänsyn till exempel förändringar i restid, säkerhet, tillgänglighet, arbetsmarknadseffekter och emissioner (exempelvis koldioxidutsläpp) och andra aspekter på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Avdelningen för filosofi bedriver forskning, utbildning och forskarutbildning inom många av filosofins grenar, men ofta inriktat på filosofiska frågor som anknyter till tekniken och dess användning I samhället.

Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö bedriver forskning och undervisning om vetenskaplig, teknisk och miljömässig förändringar i ett historiskt perspektiv. Teknik och vetenskap utgör kulturella element som formar och förändrar livsvillkoren på jorden. Lika grundläggande är att historiska studier är centrala för förståelsen av samtida förhållanden och framtida förändringsprocesser.

Institutionen för Fastigheter och byggande är Sveriges ledande akademiska miljö för utbildning och forskning inom juridik, ekonomi, management och finansiering med koppling till fastighetsutveckling, byggande och fastighetsförvaltning.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Senast september 2017
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2017-0865
Kontakt
  • John Cantwell/Prefekt, Filosofiavdelningen, 08-790 9208
Publicerat 2017-04-24
Sista ansökningsdag 2017-05-25

Tillbaka till lediga jobb