Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Institutionen för Industriell ekonomi och organisation (INDEK) verkar inom det skärningsfält där naturvetenskap och teknik möter management och ekonomi. Institutionen står för merparten av KTH:s utbildning i ekonomi, företagsledning och organisation. Bakom INDEKs profil ligger en fast övertygelse om att det moderna samhället har ett starkt behov av högutbildade ingenjörer med expertkunskap i vilken avancerat tekniskt djup kombineras med goda kunskaper i ekonomi och ledarskap.

Ambition är att bli en av Europas ledande institutioner inom industriell ekonomi, utbildnings- såväl som forskningsmässigt. Våra utbildningsprogram ska vara elevcentrerade och innovativa och attrahera de allra bästa studenterna samtidigt som forskningen ska tillhöra den ledande i Europa. Vår forskning är tvärvetenskaplig, har en stark empirisk inriktning och genomförs ofta i samverkan med företag och offentliga organ. Vi har en stark tradition av nära samarbete med företag, statliga myndigheter och andra organisationer.

Institutionen är organiserad i fem enheter:
•Organisation och ledning
•Industriell Management
•Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap
•Hållbarhet och Industriell Dynamik
•Nationalekonomi

Arbetsuppgifter

Vi söker en doktorand till forskningsprojektet ”INFRA”, som är ett samarbete mellan enheterna för Industrial Management och Hållbarhet och Industriell Dynamik samt KTH Centrum för Hållbar Luftfart. Syftet med projektet INFRA är att studera flyget som ett sammanhållet infrastrukturellt system samt studera internalisering av buller som en systemkomponent.

Det övergripande målet med INFRA är att bidra till genomförandet av en hållbar och lyckad systemförändring för att minska buller. Ett delmål är att förbereda systemet på implementering av kommande bullerreducerande initiativ och lösningar. INFRAs resultat kan exempelvis också tillämpas i utvärdering och prioritering av olika lösningsförslag.

Läs mer om projektet INFRA här: https://www.kth.se/polopoly_fs/1.669918!/Slutrapport INFRA-Förstudie.pdf

Arbetsuppgifterna består i att bedriva forskning om flyget som ett infrastrukturellt system med fokus på internalisering av externaliteter (som buller), utifrån en fastställd forskningsplan inom ramen för en doktorandtjänst, med mål att nå en doktorsgrad. Du kommer vidare att bidra till avdelningens undervisning och annan verksamhet på en omfattning om ca 20% som en del i din tjänst.

Målet med tjänsten är att bidra till att utveckla INDEK:s forskning inom tvärvetenskapliga forskarstudier. Detta kommer att ske i samverkan med industrin, myndigheter och samhälle. Vidare är målet med tjänsten att sprida forskningen i relevanta utbildningar och kurser för att därmed bidra till INDEK:s utbildningsutbud och kvalitet.

Kvalifikationer

Du som söker bör ha avlagt examen på masterutbildning avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Det anses meriterande med en Masterexamen inom området maskinteknik, industriell teknik eller ekonomi.

En förutsättning för tjänsten är att du kan uttrycka dig obehindrat i såväl svenska som engelska, i både tal och skrift.

Du bör vidare ha en tydlig profil med inriktning mot systemutveckling och analys av systemförändring. Det anses vara meriterande med erfarenhet av akademisk forskning och att ha erfarenhet av att med ett kritiskt förhållningssätt kunna bidra till andras forskning. Dessutom är erfarenhet av att hjälpa till med kurser på universitetsnivå ytterligare en faktor som bedöms som positiv för denna tjänst.

Vidare bör du som söker ha vana att arbeta både självständigt och i grupp, samt vara starkt motiverad att genomföra forskarstudier. Du bör ha god förmåga att genomföra kritiska analyser samt god samarbets- och kommunikations-förmåga. Helst ser vi att du kan visa exempel på praktisk erfarenhet av detta. Vi kommer att ta stor hänsyn till personliga egenskaper i denna rekrytering.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Din kompletta ansökan skall innehålla följande: Curriculum Vitae, personligt brev, Examensbevis/betyg samt en kortfattad redogörelse varför du vill ägna sig åt forskarstudier.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2017-0482
Kontakt
  • Pernilla Ulfvengren, universitetslektor, 08-790 60 00
  • Pär Blomkvist, universitetslektor, 08-790 72 35
  • Maya Salame, personalhandläggare, 08-790 76 53
Publicerat 2017-04-13
Sista ansökningsdag 2017-06-01

Tillbaka till lediga jobb