Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för Kemivetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Syftet med detta doktorandprojekt är att undersöka olika alternativ för att tillgodose behovet av energi ombord på undervattensfarkoster under långa uppdrag. Bränsleceller i kombination med batterier är en attraktiv lösning. Viktiga frågor som ska studeras är hur man lagrar den nödvändiga vätgasen och syrgasen på ett optimalt sätt, hur man kombinerar bränslecellen med ett batteri och integrerar systemet ombord, samt anpassar det till olika applikationer. I detta projekt kommer bränslecellsystem att utvecklas, implementeras på demonstratorer och optimeras för olika undervattenstillämpningar. Hybridisering med laddningsbara batterier kommer också att utvärderas, liksom olika alternativ för att lagra bränsle och syre.

Projektet finansieras huvudsakligen av det nyligen bildade Swedish Maritime Robotics Center (SMaRC) som i sin tur finansieras av Svenska Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) som ett Industrial Research Center. Fokus ligger på tre områden: havsbaserad produktion, samhällsskydd och miljöövervakning inklusive utforskning av outforskade marina miljöer. SMaRC kommer att utveckla teknik för ökad autonomi och uthållighet av marina robotar (typiskt betecknas dessa som AUV eller ROV) för att minska beroendet av stödfartyg och därigenom drastiskt minska kostnaderna for operation.

SMaRC samlar forskare, specialister och slutanvändare från KTH, FOI, SAAB, MMT, Stockholms universitet och Göteborgs universitet. KTH, Saab och Svenska Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) kommer att ansvara för det mesta av den tekniska utvecklingen. MMT har 40 års erfarenhet av undervattensverksamhet för havsproduktion samt säkerhetsapplikationer. Institutionen för Industriell ekologi vid KTH är djupt involverad i forskning kring blå tillväxt (havsbaserad produktion av alger) i t.ex. Seafarm-projektet. Forskning kring miljö- och klimat vid Göteborgs universitet och Stockholms universitet kräver data från otillgängliga områden i polarhaven som är av erkänd betydelse för det globala klimatsystemet, och som kan vara tillgängliga via endast autonoma undervattensfarkoster. Slutligen är Saab en stor leverantör av undervattensteknik för både civila och militära tillämpningar.

Inom SMaRC tillhör du ett tvärvetenskapligt forskarteam där du kommer att samarbeta med andra post-doks och doktorander från områden som robotik, undervattenskommunikation, elektrokemi, marin ekologi och biologi samt polarforskning. Det kommer att finnas möjligheter för regelbundna resor till konferenser, workshops och havsförsök i realistiska förhållanden (t.ex. Östersjön, svenska västkusten, Svalbard, Antarktis, …).

Kvalifikationer

Lämplig bakgrund för denna tjänst är civilingenjörsexamen inom kemiteknik, teknisk fysik, farkostteknik eller motsvarande. Projektet är till stora delar multi-disciplinärt och en bred teknisk bakgrund är en merit. Vidare är det också meriterande att kunna uttrycka sig väl på svenska och engelska i tal och skrift. Vi söker kandidater som är motiverade för vetenskaplig forskning, som har väl utvecklad analytisk och problemlösningsförmåga och som också har ett genuint intresse och nyfikenhet för elektrokemiska tillämpningar.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan skall innefatta följande handlingar:

  1. Kortfattad redogörelse varför den sökande vill ägna sig åt forskarstudier
  2. Curriculum vitae
  3. Betygsavskrift från högskola/universitet
  4. Namn och fullständiga kontaktuppgifter för två professionella referenser  

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast/Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer K-2017-0304
Kontakt
  • Carina Lagergren, Universitetslektor, 08-790 65 07, carinal@kth.se
  • Göran Lindbergh, Professor, 08-790 8143, gnli@kth.se
  • Ivan Stenius, Bitr. Universitetslektor, 070-288 82 63, stenius@kth.se
Publicerat 2017-04-13
Sista ansökningsdag 2017-06-12

Tillbaka till lediga jobb