Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Materialvetenskap med inriktning mot metallers mekaniska egenskaper

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar studier av grundläggande fenomen gällande metallers mekaniska egenskaper. Fokus är på hur metallers egenskaper påverkas av plastisk och skärande bearbetning och hur materialstrukturen inverkar på de mekaniska egenskaperna. Dessa grundläggande fenomen ska behandlas genom matematisk modellering samt genom experimentella studier.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår forskning inom ämnesområdet, handledning av studenter och doktorander samt undervisning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Den biträdande lektorn ska även söka forskningsfinansiering samt utveckla området i samverkan med omgivande industri och forskningsaktörer.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • potential att kunna utveckla forskning inom materialvetenskap med inriktning mot metallers mekaniska egenskaper,
 • visat vetenskaplig skicklighet, bl.a. genom publicering i internationella tidsskrifter.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad erfarenhet av undervisning och handledning, t ex av studenter på kandidat-, masters- och doktorandnivå,
 • erfarenhet av forskningsprojekt i nära samarbete med industriella partners,
 • god samarbetsförmåga och är ansvarstagande,
 • postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. Erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer som bedöms motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte,
 • intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde ,
 • förmåga att erhålla forskningsmedel,
 • administrativ skicklighet, visad t ex genom dokumenterad erfarenhet av projekthantering.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst fyra år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2017-0468
Kontakt
 • Annika Borgenstam, professor, tele:, 070 415 86 67, e-post: annbor@kth.se
 • Malin Bolin, 08-790 7280
Publicerat 2018-08-24
Sista ansökningsdag 2018-10-26

Tillbaka till lediga jobb