Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Denna doktorandtjänst ingår i SwedNess (www.SwedNess.se), Sveriges nationella forskarskola i neutronspridning där KTH är en av de ansvariga institutionerna. Skolan är helt finansierad av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) och dess mål är att utbilda en ny generation av framstående experter inom mätmetoden neutronspridning. Denna tjänst är fullfinansierad gällande både lön samt projektbudget. Den senare ger doktoranden möjlighet att resa till externa experiment och att besöka internationella laboratorier, institutioner och konferenser.

Arbetsuppgifter

Modern materialfysik och materialutveckling har lagt grunden till några av de mest förunderliga och fascinerande fenomen, t.ex. topologiska isolatorer, supraledare och Bose-Einstein kondensat. Dessa kvanteffekter utgör nu en idealisk plattform för framtida högteknologiska applikationer inom hållbar energi, spintronik och kvant-datorer/-kryptering. För att uppnå ett paradigmskifte inom detta forskningsområde krävs att vi både lyckas utveckla och förstå en helt ny generation kvantmaterial. Huvudmålet med detta projekt är att framställa och karakterisera en rad modellmaterial med 1D, 2D och 3D spinsystem, vilket planeras att uppnås genom:

  1. Identifiering av lovande kvantmaterial via virtuell materialsyntes baserad på avancerad analys och modellering i vår redan etablerade databas över avancerade spinmaterial.
  2. Etablering av ett nytt lab. för praktisk materialsyntes av enkristallina kvantmagneter.
  3. Använda avancerade och storskaliga experimentella mätmetoder till att utföra systematiska studier av spinstrukturer och excitationer i utvalda kvantmaterial.

I detalj kommer arbetet att bestå av att utföra experimentella mätningar, dataanalys och i viss mån datormodellering. Studierna kommer att utföras på främst organometalliska kvantmagneter och experimentella tekniker innefattar främts state-of-the-art neutronspridningsmetoder men även kompletterande muon spin-spektroskopi och synkrotronljus metoder. Kandidaten som rekryteras till detta projekt skall främst fokusera på praktiska materialkarakteriseringar med nämnda metoder. Men beroende på dennes individuella kvalifikationer och intressen finns även möjlighet att delta i projektets materialsyntes och/eller teoretiska modelleringar.

Den rekryterade doktoranden som ansluter sig till vårt team kommer att baseras vid institutionen för tillämpad fysik på KTH i Stockholm, men projektet kommer att genomföras i nära samarbete med flera framstående internationella forskargrupper. Huvuddelen av det experimentella arbetet kommer att utföras vid externa forskningsanläggningar i Schweiz, Frankrike, England och Japan. Doktorandanställningen avser i första hand fyra år med möjlighet till anställning under maximalt fem år. Upp till 20% institutionstjänstgöring (t.ex. undervisning) ingår i tjänsten.

Kvalifikationer

En lämplig bakgrund för denna doktorandtjänst är civilingenjör (eller motsvarande) inom fysik (material, fasta tillståndet, teoretisk eller tillämpad) eller kemi (fast tillståndets). Tidigare erfarenhet inom materialkarakteriseringstekniker (diffraktion, spektroskopi, magnetisering etc.) och särskilt vid storskaliga forskningsanläggningar (neutron, synkrotron eller muon) är starkt meriterande men inte obligatoriskt. Eftersom huvuddelen av projektet består av praktiskt arbete i labbet kommer händiga kandidater att betraktas som särskilt värdefulla. Vidare drivs projektet som ett brett internationellt samarbete, varför en förmåga till adaptiv kommunikation och social skicklighet bör finnas tillgänglig för att säkerställa ett trivsamt och produktivt lagarbete. Slutligen är goda kunskaper i engelska en nödvändighet och vissa förkunskaper i programmering (t.ex. Matlab) att föredra.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan skall innefatta följande handlingar i PDF-format. Ej zip filer:

  • Ansökningsbrev: Maximalt en sida långt som sammanfattar dina akademiska intressen, din bakgrund, framtida mål och varför Du söker just denna tjänst.
  • Curriculum Vitae (CV): ett dokument på upp till fyra sidor innehållande alla dina relevanta akademiska, professionella och andra prestationer, din erfarenhet och kunskap.
  • Rekommendationsbrev: Vänligen bifoga minst två rekommendationsbrev och/eller detaljerad kontaktinformation för minst två referenspersoner.
  • Betyg och examina: officiella dokument från dina tidigare utbildningar på universitetsnivå (betygsavskrift). Bifoga examensbevis om examen har uppnåtts vid ansökningstillfället. Om examensbevis ännu inte har utfärdats, vänligen bifoga dokuments som styrker förväntat datum för examen.
  • Minst ett exempel på teknisk skriftlig framställning, t.ex examensarbete, teknisk rapport eller vetenskaplig artikel. 

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Helst 1 augusti eller senast 1 september 2017 (eller eventuellt enligt överenskommelse)
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2017-0609
Kontakt
  • Martin Månsson, lektor (kth.se/profile/condmat/), 08-790 40 94, condmat@kth.se
Publicerat 2017-04-13
Sista ansökningsdag 2017-05-31

Tillbaka till lediga jobb