Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för bioteknologi

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Prokaryot industriell mikrobiologi 

Ämnesbeskrivning

Prokaryot industriell mikrobiologi innebär förståelse och utveckling av de molekylära och metabola processer som utgör basen för utnyttjande av prokaryota mikroorganismer till industriell produktion av bränsle, (fin)kemikalier och läkemedel. Detta innefattar expansion av substrat- och produktutbudet och ökad förståelse av prestandan hos industriellt relevanta prokaryoter genom användning av metabolisk ingenjörskonst, fermentationsteknologi och kvantitativ fysiologi. Forskningsfältet innehåller även forskning på den naturliga biologiska variationen genom att använda outforskade mikroorganismer för industriell bioteknologi baserad på renkulturer. 

Arbetsuppgifter

 • Sätta upp och leda en egen forskargrupp inom området prokaryot industriell mikrobiologi som kan komplettera och samarbeta med pågående aktiviteter vid avdelningen för industriell bioteknologi på Skolan för bioteknologi på KTH. Detta inkluderar initiering av nya forskningsprojekt, sökande av forskningsanslag, inledning av forskningssamarbeten, handledning av yngre forskare på master-, doktorand- och postdoktornivå, ekonomisk förvaltning samt upprätthållande av en säker, stimulerande och hälsosäker arbetsmiljö. 
 • Handledning och undervisning som inkluderar: Koordinering, undervisning och fortsatt utveckling av kurser på masternivå på bioteknikprogrammet på KTH. Dessutom ingår deltagande i undervisning på kandidatnivå och handledning av examensarbetare på masternivå. 
 • Koordinering av infrastrukturen och kunskapsbasen avseende den molekylärbiologi som används inom den bioprocessorienterade forskningen vid avdelningen för industriell bioteknologi. Bidra till att underhålla och koordinera den odlings- och processteknologiska infrastrukturen vid avdelningen för industriell bioteknologi. 
 • Representera KTH, Skolan för bioteknologi, avdelningen för industriell bioteknologi och/eller presentera egen forskning för allmänheten och i nationella samt internationella nätverk. 

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för en befordran till lektor. 

Behörighet

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i KTH:s anställningsordning, bilaga 3, i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • vetenskaplig skicklighet inom fältet bioprocessteknologi och metabolisk ingenjörskonst av prokaryoter visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, etablering av forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag,
 • potential till akademiskt ledarskap och självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde. 

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom ämnesområdet industriell bioteknologi, inkluderande design av bioprocesser, fermentationsteknologi, kvantitativ fysiologi, metabolisk ingenjörskonst, samt stökiometrisk modellering,
 • postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. I tillämpningsnära områden kan erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer bedömas motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet,
 • vetenskaplig skicklighet inom molekylärbiologi rörande tillämpningen av metabolisk ingenjörskonst. 

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor 

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst fyra år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer B-2017-0118
Kontakt
 • Ton van Maris, Professor, tvm@kth.se
 • Amelie Eriksson Karlström, skolchef, amelie@biotech.kth.se
Publicerat 2017-08-14
Sista ansökningsdag 2017-10-19

Tillbaka till lediga jobb