Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Institutionen för Industriell ekonomi och organisation (INDEK) verkar inom det skärningsfält där naturvetenskap och teknik möter management och ekonomi. Institutionen står för merparten av KTH:s utbildning i ekonomi, företagsledning och organisation. Bakom INDEKs profil ligger en fast övertygelse om att det moderna samhället har ett starkt behov av högutbildade ingenjörer med expertkunskap i vilken avancerat tekniskt djup kombineras med goda kunskaper i ekonomi och ledarskap.

Ambition är att bli en av Europas ledande institutioner inom industriell ekonomi, utbildnings- såväl som forskningsmässigt. Våra utbildningsprogram ska vara elevcentrerade och innovativa och attrahera de allra bästa studenterna samtidigt som forskningen ska tillhöra den ledande i Europa. Vår forskning är tvärvetenskaplig, har en stark empirisk inriktning och genomförs ofta i samverkan med företag och offentliga organ. Vi har en stark tradition av nära samarbete med företag, statliga myndigheter och andra organisationer.

Institutionen är organiserad i fem enheter:
•Organisation och ledning
•Industriell Management
•Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap
•Hållbarhet och Industriell Dynamik
•Nationalekonomi

Ämnesområde

Industriell ekonomi med inriktning mot hållbara energisystems ekonomi och organisation

Ämnesbeskrivning

Området inbegriper studier av energisystems ekonomi och organisation. Frågeställningarna inom detta område berör analys av omvandlingen av energisystem och energirelaterad industri med särskild fokus på analys av policy, affärmodeller, företagsstrategier och teknik- respektive affärsprocesser relaterade till industriell och teknisk förändring på flera systemnivåer inom hållbara energisystem.

Arbetsuppgifter

Som lektor förväntas du bidra till att utveckla forskningen inom området vid KTH och till att integrera kunskap från området i den ingenjörsutbildning som bedrivs vid lärosätet. I tjänsten ingår även ett ansvar för att bedriva undervisning på masternivå, bland annat genom att undervisa på masterkurser och handleda masteruppsatser. En viktig aspekt inom både forskning och undervisning är att bidra generellt till utvecklingen av ämnet industriell ekonomi och i synnerhet till ämnet industriell dynamik

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
 2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i KTH:s anställningsordning, bilaga 2, i förhållande till fastställd anställningsprofil.

 1. Det är av högsta betydelse att den sökande har
 • dokumenterad pedagogisk skicklighet inom industriell omvandling. För detta krävs dokumenterad erfarenhet av att ha planerat, utvecklat och genomfört kurser på grundnivå i grundläggande industriell dynamik och på avancerad nivå av specialiserade kurser inom relevanta områden.
 • dokumenterad erfarenhet av att självständigt genomföra forskning av hög vetenskaplig kvalitet. Kvaliteten på forskningen kommer att bedömas genom den sökandes publiceringar i högt rankade internationella tidskrifter.
 1. Det är av näst högsta betydelse att den sökande har
 • dokumenterad erfarenhet av att initiera forskningsprojekt och erhålla extern finansiering.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • skicklighet i att skapa en akademisk miljö och att däri utveckla och leda verksamhet och personal, i vilken ingår kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
 1. Det är även av betydelse att den sökande har
 • erfarenhet av undervisning och forskning vid annat lärosäte än KTH (motsvarande minst en postdoc-period) eller erfarenhet inom industrin.
 • administrativ skicklighet och annan skicklighet som är av betydelse.
 • samarbetsförmåga.
 • kapacitet att undervisa i ämnesområdet på såväl avancerad nivå som doktorandnivå, främst på engelska, med möjlighet att förvärva färdigheter i svenska.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2017-0030
Kontakt
 • Anton Lagerbäck, personalhandläggare, 08-790 76 28, e-post: lagerba@kth.se
 • Cali Nuur, professor och enhetschef, 08-790 69 21, e-post: cali.nuur@indek.kth.se
Publicerat 2017-06-07
Sista ansökningsdag 2017-08-30

Tillbaka till lediga jobb