Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Ämnesområde

Kommunikationssystem

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar analys, design och implementering av kommunikationssystem. Ämnesspecialiseringen skall ligga inom något av områdena trådlösa system, optiska nät eller nätverksbaserade system.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar utbildning och forskning inom området kommunikationssystem. Innehavaren av tjänsten förväntas ha ett starkt engagemang för undervisning inom området och ta ansvar för att genomföra och vidareutveckla kurser inom området, på grundläggande nivå såväl som på avancerad nivå. Undervisningen omfattar kurser på grundläggande nivå på högskoleingenjörsprogrammet i datateknik, högskoleingenjörsprogrammet i datorteknik och elektronik samt civilingenjörsprogrammet i informationsteknik. På avancerad nivå ingår kurser för ett flertal engelskspråkiga mastersprogram: kommunikationssystem, programvaruteknik för distribuerade system, samt ICT innovation. Innehavaren av tjänsten förväntas även delta i arbete med aktuell forskargrupps vidare utveckling samt att handleda forskarstuderande.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

Behörighet

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i KTH:s anställningsordning, bilaga 3, i förhållande till fastställd anställningsprofil.

 1. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att bedriva forskning av hög vetenskaplig kvalitet med fördjupning inom ett eller flera av avdelningens forskningsområden, dokumenterad genom kollegialt granskade internationella publikationer.
 2. Av näst högsta betydelse är den sökandes pedagogiska skicklighet brett inom ämnesområdet.
 3. Det är även av betydelse
 • att sökande har erfarenhet av kursutveckling för elektroniskt lärande.
 • att sökande har förmåga att undervisa på engelska och, inom några år, även på svenska.
 • att sökande har erfarenhet av att ha undervisat på svenska.
 • att sökande har intresse av och förmåga till samarbete.
 • att en person som anställs som biträdande lektor på KTH har erfarenhet från andra forskningsmiljöer än KTH, motsvarande en postdoktorsperiod eller doktorsexamen från annat lärosäte. I tillämpningsnära områden kan erfarenhet från industrin vara lika värdefull som en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat universitet.
 • att den sökande har förmåga att etablera och utveckla samarbeten inom forskning och utbildning, liksom att den sökande har potential till utveckling på lång sikt.
 • den sökande har förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • att den sökande har förmågan att utveckla och leda verksamhet och personal, däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst fyra år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kista
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer I-2017-0090
Kontakt
 • Peter Sjödin, avdelningschef, 08-790 42 55
 • Elizabeth All, HR-ansvarig, 08-790 44 11
Publicerat 2017-04-27
Sista ansökningsdag 2017-08-15

Tillbaka till lediga jobb