Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Ämnesområde

Fastighet och finans

Ämnesbeskrivning

Ämnet fastighet och finans innefattar teori och modeller som behandlar finansiering och investeringar i fastigheter och fastighetsföretag. I detta ingår insikter i hur fastighetsföretag finansierar sin verksamhet med hjälp av olika typer av kapitalkällor, och deras respektive egenskaper. Vidare ingår också finansiering av entreprenörskap

Arbetsuppgifter

Lektoratet är ett undervisningslektorat och arbetsuppgifterna består därför av undervisning på grund och avancerad nivå inom ämnesområdet samt handledning av examensarbeten. Centrala moment i undervisningsmetodiken är matematisk/statistisk modellering och analys, liksom mer kvalitativt orienterade ansatser. Undervisningen skall bidra till att skapa en större förståelse för och insikt i hur fastighetsföretag och entreprenöriella företag på ett hållbart sätt finansierar sin verksamhet.

Handledning av forskarstuderande samt egen forskning, inklusive ansökningar om forskningsmedel. Insatser i samband med uppdragsutbildning kommer att bli aktuella.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
 • visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i KTH:s anställningsordning, bilaga 2, i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterade undervisningserfarenheter inom nyckelkompetensområden för anställningen, som finansiering och investering i fastigheter och fastighetsföretag
 • undervisningserfarenhet i klassrumsmiljö och erfarenhet av direktkontakt mellan lärare och studenter
 • vetenskaplig skicklighet, visad till exempel genom internationell publicering i välrenommerade tidskrifter inom ämnesområdet.

potential till utveckling på lång sikt

förmåga till självständig forskningsverksamhet och även samverka med andra forskare i forskargrupp

förmåga att söka och erhålla forskningsmedel.

 

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • formell högskolepedagogisk utbildning
 • erfarenhet av uppdragsutbildning
 • förmåga att undervisa på engelska och svenska

 

Det är även av betydelse att den sökande har

 • förmåga att etablera och utveckla samarbeten inom forskning och utbildning
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2016-0183
Kontakt
 • Anna Jensen/Professor, 08-790 7353
Publicerat 2017-04-27
Sista ansökningsdag 2017-06-07

Tillbaka till lediga jobb