Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Ämnesområde

Flygteknik

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar utveckling och användning av teoretiska, numeriska och experimentella metoder för konstruktion av flygplan.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av tjänsten förväntas forska samt undervisa grundläggande kurser inom ämnet såsom flygmekanik, aerodynamik, aeroelasticitet och flygplanets grunder.

Innehavaren av tjänsten förväntas skapa nya nätverk inom och utom KTH, aktivt ansöka om forskningsfinansiering och på sikt utveckla nya kurser på såväl grund-, avancerad- som forskarnivå. Den sökande ska bidra till utvecklingen av institutionens utbildningsprogram samt handleda examensarbeten inom ämnesområdet.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för en befordran till lektor.

Behörighet

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i KTH:s anställningsordning, bilaga 3, i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Av högsta betydelse är att den sökande kan bedriva forskning på hög internationell nivå inom ämnet för tjänsten, dokumenterad genom publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter. Sökande med en forskningsprofil som kompletterar och breddar den forskning som idag är etablerad vid fakulteten på KTH kommer att prioriteras. Möjliga sådana profiler kan vara autonomi, smarta strukturer och elektrifiering av flygplan

Av näst högsta betydelse är att den sökande har förmåga att kunna genomföra utbildning av hög kvalitet på alla nivåer inom grundläggande flygtekniska ämnen såsom flygmekanik, aerodynamik, aeroelasticitet, och flygplanets grunder. Av näst högsta betydelse är även graden av intresse och förmåga till pedagogiskt utvecklings- och förnyelsearbete.

Av betydelse är en postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. I tillämpningsnära områden kan erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer bedömas motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte. Även den sökandes förmåga att etablera och utveckla samarbeten inom forskning och utbildning är av betydelse liksom den sökandes potential till utveckling på lång sikt. Av betydelse är likaså den sökandes intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet. Dessutom är administrativ skicklighet av betydelse.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst fyra år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2016-1309
Kontakt
  • Dan Zenkert, Professor, Tel: 08-790 6435, e-post: danz@kth.se
  • Anna-Karin Burström, HR-ansvarig, Tel: 08-790 7602, e-post: akbu@kth.se
Publicerat 2017-03-03
Sista ansökningsdag 2017-05-31

Tillbaka till lediga jobb