Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Ljusdesign
 

Ämnesbeskrivning

Ämnet ljusdesign omfattar de teorier och metoder som används inom forskning, utvecklingsarbete och gestaltning i ljusdesignämnet. Ämnet har ett tvärvetenskapligt perspektiv på ljusdesign och arkitekturforskning som inbegriper såväl humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga forskningsmetoder som konstnärliga och designbaserade.


Arbetsuppgifter

Anställningen avser medverkan i såväl forskning som undervisning på grundläggande och avancerad nivå inom ljusdesignprogrammet och arkitekturprogrammet. Arbetsuppgifterna innefattar även utveckling av den praktikbaserade forskningen och kopplingen mellan undervisning och forskning. Förutom praktisk undervisning innebär detta bland annat examinators- och kursansvar och pedagogiskt utvecklingsarbete. Forskarrollen innebär att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsprojekt, genom forskningsansökningar och med hjälp av externa medel, samt att leda och utveckla forskning såväl inom ämnesområdet som i samarbete med övriga inriktningar inom arkitektur och samhällsbyggande.

Både inom forskning och undervisning kommer anställningen innefatta administrativa uppdrag och ledningsuppdrag där fokus kommer ligga på att bygga upp en stark miljö för ämnet.

 

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
 2. visat pedagogisk skicklighet

  

Bedömningsgrunder

Av högsta betydelse är att den sökande har

 • Vetenskaplig erfarenhet och skicklighet inom ljusdesignämnet. Denna ska vara visad genom vetenskaplig publicering i för ämnesområdet adekvata tidskrifter och böcker, konferensdeltagande, etablering av forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag.
 • pedagogisk skicklighet och erfarenhet från undervisning på grundläggande och avancerad nivå i ämnet ljusdesign
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning och handledning på forskarnivå i ämnet ljusdesign 

Av näst högsta betydelse är att den sökande har

 • erfarenhet av praktikbaserad forskning inom ämnet ljusdesign
 • erfarenhet av tillämpning av ljusdesign i en arkitektonisk kontext
 • förmåga att utveckla ämnet genom koppling mellan forskning och utbildning
 • förmåga till samarbete och upprättande av nationella samt internationella kontakter
 • förmåga att initiera och driva forskningsprojekt samt att erhålla externa medel
 • att den sökande är kommunikativ, arbetar strukturerat, är kvalitetsmedveten, självgående och har en god samarbetsförmåga

 Det är även av betydelse att den sökande har

 • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, i vilken ingår kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet
 • har erfarenhet av konstnärlig och gestaltande verksamhet
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete
 • skapat samverkan mellan konceptuell kunskap och praktisk genomförbarhet för att stärka området både teoretiskt som praktiskt
 • uppvisat administrativ förmåga

 Den sökande förutsätts ha goda språkkunskaper i engelska och inom högst tre år efter tillträde ha uppnått en god nivå på svenska språket.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2016-0176
Kontakt
 • Per Fransson, 08-790 8526
 • Leif Brodersen, 08-790 8528
 • Johan Silfwerbrand, 08-790 8033
Publicerat 2018-01-26
Sista ansökningsdag 2018-04-04

Tillbaka till lediga jobb