Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Dina arbetsuppgifter kommer att ske på avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign(MID). För mer information besök www.kth.se/csc/forskning/mid

Ämnesområde

Medieteknik med inriktning mot medieproduktion

Ämnesbeskrivning

Medieteknik definieras som teknik och metoder som stöder medierad kommunikation över avstånd i tid och rum. Medieproduktion innefattar teknik, processer och system för utformning och produktion av alla former av massmediala produkter (t.ex. dagstidningar, nyhetssändningar, sociala medier, filmproduktioner, intelligenta förpackningar). Ämnet innefattar även kunskaper om medieperception, målgruppsanpassning och konsumtion.

Arbetsuppgifter

Lektoratet består av minst 50 % undervisning, huvudsakligen inom civilingenjörsprogrammet i medieteknik samt inom kurser, eller moment inom kurser, på masterprogrammet i interaktiv medieteknik. Forskning, administration och handledning utgör de övriga delarna av anställningen.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
 • visat pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i KTH:s anställningsordning, bilaga 2, i förhållande till fastställd anställningsprofil.

1. av högsta betydelse är att den sökande har:

 • dokumenterad pedagogisk förmåga att undervisa inom ämnesområdet och erfarenheter av utbildningsaktiviteter såsom utveckling av kurs eller moment i kurs.
 • teoretiska och praktiska ämneskunskaper särskilt med avseende på storskalig medieproduktion.
 • förmåga att bedriva kvalitativt god forskning inom medieteknik och medieproduktion, gärna i samarbete med stora mediekoncerner, visad till exempel genom internationell publicering.
 • potential till utveckling på lång sikt.
 • förmåga att etablera och utveckla samarbeten mellan forskning och utbildning med medieindustrin.

2. av näst högsta betydelse är att den sökande har:

 • dokumenterad erfarenhet av att söka och erhålla externa medel för forskning.

3. det är även av betydelse att den sökande har:

 • dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning, utvecklingsarbete och utbildning.
 • ett starkt internationellt nätverk.
 • dokumenterad erfarenhet av och förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, i vilken ingår kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2016-0165
Kontakt
 • Danica Kragic Jensfelt, rekryteringsnämnd. ordf, 08-790 6729; dani@kth.se
 • Ann Lantz, Avd.chef MID, 08-790 6817; alz@kth.se
 • Maria Widlund, HR-chef, 08-790 9754; mwidlund@kth.se
 • Kerstin Lagerstedt, HR handläggare, 08-790 7879; human-resources@csc.kth.se
Publicerat 2017-05-03
Sista ansökningsdag 2017-06-15

Tillbaka till lediga jobb