Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Dina arbetsuppgifter kommer att ske på avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign (MID). För mer information besök www.kth.se/csc/forskning/mid

Ämnesområde

Medieteknik med inriktning mot mediamanagement

Ämnesbeskrivning

Ämnet medieteknik med inriktning mot mediamanagement innefattar teknik och metoder för att stödja mänsklig kommunikation och interaktion samt förutsättningar för och effekter av användningen av sådana tekniker. Medieteknik med inriktning mot mediamanagement inbegriper områden som ICT, produktutveckling, produktion och distribution, företagsledning, interkulturell kommunikation, marknadsanalyser och utveckling av betaltjänster.

Arbetsuppgifter

Lektorn ska undervisa till minst 50% inom området mediamanagement, främst på mastersutbildningarna i mediamanagement och interaktiv medieteknik samt på civilingenjörsprogrammet i medieteknik. Forskning, administration och handledning utgör de övriga delarna av anställningen.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
 • visat pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i KTH:s anställningsordning, bilaga 2, i förhållande till fastställd anställningsprofil.

1. av högsta betydelse är att den sökande har:

 • dokumenterad förmåga att bedriva forskning på hög nivå inom ämnesområdet, visad till exempel genom internationell publicering och genom att ha initierat, sökt och erhållit externa forskningsmedel
 • dokumenterad högkvalitativ pedagogisk förmåga och erfarenhet av utbildningsaktiviteter så som nyutveckling av kurser eller moment i kurser. Den pedagogiska förmågan ska visas genom dokument såsom lärandeobjekt, kursanalyser, pedagogisk portfölj och/eller pedagogiska reflektionsdokument.

2. av näst högsta betydelse är att den sökande har:

 • dokumenterad erfarenhet från andra forskningsmiljöer än KTH, helst i form av doktorsexamen från annat lärosäte, alternativt i form av anställning på annat lärosäte (motsvarande minst en postdoktorsperiod).
 • förmåga att etablera och utveckla samarbeten inom forskning och utbildning.
 • erfarenhet av och förmåga till pedagogiskt utvecklings- och förnyelsearbete av hög kvalitet inom ämnesområdet på grund-, avancerad-, och forskarnivå.
 • potential till utveckling på lång sikt vilket innebär att den sökande ska utvecklas som lärare och forskare för att inom 4-8 år befordras till professor.

3. det är även av betydelse att den sökande har:

 • förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
 • ett starkt internationellt nätverk.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön. Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2016-0164
Kontakt
 • Danica Kragic Jensfelt, rekryteringsnämnd. ordf, 08-790 6729; dani@kth.se
 • Ann Lantz, Avd.chef MID, 08-790 6817; alz@kth.se
 • Maria Widlund, HR-chef, 08-790 9754; mwidlund@kth.se
 • Kerstin Lagerstedt, HR-handläggare, 08-790 7879; human-resources@csc.kth.se
Publicerat 2017-05-03
Sista ansökningsdag 2017-06-15

Tillbaka till lediga jobb