Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde
Byggkonstruktion stål, trä och betong.

Ämnesbeskrivning
Ämnesområdet omfattar byggkonstruktionsteknik för mindre och medelstora byggnadsverks stommar av stål, trä och betong, samt projektering och modulering med olika datorapplikationer för dimensionering av stommar, byggnadsverk och byggnadsdelar. Vidare ingår framtagande av detaljlösningar av olika byggnadsdelar, tillämpning av eurocodes, samt upprättande av ritningar och beskrivningar m.m. som normalt ingår i bygginformationsmodellering (BIM). Konstruktionstekniken innehåller moment för hållbart byggande.

Arbetsuppgifter
Undervisning på grundnivå, kursutveckling integrerat mellan akademi och näringsliv.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har:

  • avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämne eller har motsvarande kompetens,
  • yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
  • visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Den ämnesmässiga skickligheten och yrkesskickligheten ska vara väl dokumenterad och relevant för anställningen. För anställning som adjunkt krävs industriell erfarenhet eller annan relevant yrkeserfarenhet, i normalfallet med minst fyra år i kvalificerad befattning med anknytning till aktuellt ämnesområde, varvid skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området beaktas.

  • Av högsta betydelse är den sökandes pedagogiska skicklighet och förmåga till egenutveckling som lärare. Med detta avses den sökandes förmåga att kunna genomföra utbildning av hög kvalitet inom grundutbildningen, förmåga att undervisa på svenska samt den sökandes intresse och förmåga till pedagogisk utveckling och deltagande i programmets pågående ämnesintegrerade utvecklingsarbete.
  • Av näst högsta betydelse är att den sökande har goda datakunskaper och erfarenhet av konstruktionsberäkningar och projektering med stöd av i byggbranschen förekommande datorapplikationer för modulering och informationsdokumentering. Den sökande skall ha erfarenhet av byggnadsprojektering med uttalad building information modelling (BIM). Flerårig praktisk erfarenhet inom konstruktion med stål, trä och betong för hållbart byggande är en värdefull merit för anställningen.
  • Det är även av betydelse är att den sökande har tidigare fleråriga erfarenheter som föreläsare/lärare inom konstruktion och byggfysik. Sökandes förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete är också av betydelse. Likaså är den sökandes förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal av betydelse, däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2016-1526
Kontakt
  • Maja Maurin, HR-handläggare, 08-790 9424
  • Per-Magnus Roald, avdelningschef, 08- 790 4868
Publicerat 2017-01-10
Sista ansökningsdag 2017-10-12

Tillbaka till lediga jobb