Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Datalogi

Forskningsämnet för denna tjänst är programvarusäkerhet. Vi utvecklar nya säkerhetsmodeller, defensiva mekanismer,  verktyg som kan identifiera och korrigera säkerhetshål, och metoder för att producera kod som är garanterat fri för säkerhetsproblem av olika slag. Moderna applikationer är heterogena och använder sig av olika språk, komponenter, och plattformar. Projektet utvecklar metoder för att hantera denna heterogenitet inom web och IoT. Vi forskar på praktisk tillämpbara mekanismer med formellt bevisbara garantier  (informationsflödeskontroll, taint propagering, säkerhetstestning) som kan implementera flexibla säkerhetspolicys på systemnivå, involverande både klient, server och databas. Inom projektet finns goda möjligheter för samarbete med våra akademiska och industriella partners både nationellt och internationellt. Doktoranden kommer även kunna dra nytta av interaktioner med lokala forskare inom TrustFull projektet, ett nytt SSF finansierat projekt om fullstacksäkerhet.

Den ideella kandidaten har goda förkunskaper och intresse för programmeringsspråk, verifikation, och säkerhet. Erfarenhet av tekniker som statisk/dynamisk/hybrid programanalys, programtransformation, symbolisk exekvering, och SMT lösare är ett plus.

För mer information om tjänsten kontakt Dr. Musard Balliu (http://www.csc.kth.se/~musard/)  och professor Mads Dam (http://www.csc.kth.se/~mfd). Dr Balliu's hemsida har information om den senaste forskning och verktyg som JSLINQ och EnCoVer.

Denna tjänst tillhör avdelningen för teoretisk datalogi, www.kth.se/tcs. Parallellt med tjänsten som är utannonserade här rekryteras ytterligare fyra doktorandtjänster inom TrustFull samt två postdocs, som tillsammans med befintlig senior personal kommer utgöra ryggraden i TrustFull projektet.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

För denna tjänst är goda förkunskaper inom datalogi viktigt.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-1894
Kontakt
 • Musard Balliu, Assistant Professor /, musard@kth.se, +46 8 790 68 22
 • Mads Dam, Professor /, mfd@kth.se, +46 8 790 62 29
 • Ingela Somp / HR Officer, somp@kth.se
Publicerat 2018-09-13
Sista ansökningsdag 2018-09-23

Tilbake til ledige stillinger