Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

laria Testas lab vid institutionen för tillämpad fysik på Kungliga Tekniska högskolan och avdelningen för BioImaging vid SciLifeLab (Stockholm, Sverige) letar efter en kandidat med bakgrund inom teknisk fysik och elektroteknik med ett intresse för ljusmikroskopi. Kandidaten kommer att utveckla nya känsliga superupplösta mikroskop baserade på RESOLFT och non linear structured illumination i kombination med relevanta bildbehandlingsmetoder.

Jag är en ny utsedd gruppledare som syftar till att bygga ett team av fysiker och biologer med målet att driva den spatio-temporala upplösningen av linsbaserade mikroskop till en ny nivå genom att utveckla nästa generationens superupplösande mikroskop. Det primära fokuset är att utveckla avbildningbildtekniker för att studera cellulära processer på en molekylär nivå (5-50 nm). Vi har utvecklat flera superresolutionmikroskop baserade på växelvis fluoroscenta proteiner. Vi har specifikt visat, för första gången, att mikroskop baserade på RESOLFT-konceptet kan avbilda levande celler med nanometerupplösning och hög temporal upplösning. Vi vill nu fortsätta utveckla detta koncept mot ett mer automatiserat system för avbildning av levande vävnad.

Erfarenhet inom fluoroscemikroskopi och optik är eftersträvansvärt.

Anställningen är på fyra år med maximal förlängning till fem år. Upp till 20 procent avdelningstjänst inkluderas i anställningen.

Forskarutbildningsämne: Biologisk fysik

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För behörighet krävs civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik, Elektroteknik eller annan motsvarande utbildning med relevans för området, med en inriktning mot bildbehandling, optik, fotonik, laserfysik eller kvantmekanik. Utöver traditionella akademiska meriter så räknas ett för tjänsten relevant examen.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktors examen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2018-1250
Kontakt
 • Bitr lektor Ilaria Testa, e-post: testa@kth.se
Publicerat 2018-09-13
Sista ansökningsdag 2018-10-31

Tilbake til ledige stillinger