Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Maskinkonstruktion med inriktning mot Integrerad produktutveckling

ReCiPPS är ett EU-projekt som inkluderar flera företag forskargrupper i Europa. Projektet leds från KTH och involverar forskare från Integrerad produktutveckling och Industriell produktion. Projektet syftar till att utveckla produkt-tjänste-system med nya affärsmodeller som stödjer större resurseffektivitet. Vi söker nu en doktorand till detta tvärdisciplinära projekt där både forskning och utveckling ingår. Doktorandarbetet kommer specifikt att fokusera på affärsmodellsinnovation och hur man i industriella företag leder och organiserar för att skapa mer disruptivt nya affärsmodeller som stödjer en hållbar utveckling. Arbetet ska leda fram till ny teori men också ny metodik för företag att gå mot en cirkulär ekonomi där nya affärsmodeller möjliggör ökad resurseffektivitet.

ReciPPS erbjuder en internationell forskningsmiljö med täta kontakter med industrin och med fokus på forskningens nytta för näringslivet. Samtidigt är doktorandtjänsten en möjlighet att fördjupa sig inom ett område och särskilt då i den teori som är relevant för de utmaningar som finns i praktiken, som t ex innovation i nätverk, affärsmodellsinnovation, innovation för en hållbar utveckling. En doktorand i projektet behöver därför vara intresserad av teoristudier tillsammans med en stor vilja att omvandla ny kunskap till praktisk nytta. Eftersom doktoranden kommer att arbeta i ReCiPSS-teamet ingår vissa projektaktiviteter med fördefinierade leverabler. Projektet Doktoranden behöver dessutom ha en god samarbetsförmåga och vara kommunikativ. Forskarstudier kräver dessutom uthållighet och att man är självgående och målmedveten.

Vi erbjuder

  • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
  • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
  • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
  • Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner, KTH:s anställningsförmåner.
  • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
  • Forskarstudier i ett särskilt viktigt ämne inom innovationsledning och cirkulär ekonomi och som attraherar engagerade och förändringsvilliga forskare.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökandes grundutbildning kan vara inom olika områden men vi tror att civilingenjör eller motsvarande är lämpligt och särskilt att en inriktning mot organisation och ledarskap eller design eller miljövetenskap är lämpligt.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen:

Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2018-0852
Kontakt
 • Sofia Ritzén, Professor, 08-790 91 82
 • Maya Öberg, Personalhandläggare (för HR-frågor), 08-790 76 53
Publicerat 2018-06-14
Sista ansökningsdag 2018-08-10

Tilbake til ledige stillinger