Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektro- och systemteknik

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Avdelningen för Fusionsplasmafysik på KTH har 6 lärare, 2 forskare och 10 doktorander, och har växt fram ur Nobelpristagare Hannes Alfvéns forskning. Avdelningens forskning är idag starkt kopplat till det Europeiska fusionsprogrammet, genom olika samarbetsprojekt, och har ett starkt fokus på det kommande fusionsexperimentet ITER, som byggs i södra Frankrike.

Projektbeskrivning

Doktorandprojektet kommer att utföras inom teorigruppen på avdelningen för fusionsplasmafysik. Gruppen forskar idag huvudsakligen inom plasmauppvärmning, fysik relaterat till snabba joner i fusionsplasman, samt integrerad modellering. Man arbetar huvudsakligen teoretiskt, men har också nära samarbeten med experimentalister och deltar regelbundet i experiment på de stora Europeiska forskningsanläggningarna, som JET i Storbritannien och AUG i Tyskland, där gruppen bidrar med modellering och analys inom breda forskningsprojekt. Vidare har man en ledande roll inom det Europeiska samarbetet för integrerad modellering.

Doktorandprogrammet i Elektro- och systemteknik erbjuder utbildning i världsklass, med forskarutbildningskurser som säkerställer en djupgående utveckling av relevanta kunskaper och färdigheter. Som doktorand i teoretisk fusionsplasmafysik kommer du att ha möjlighet att bidra inom internationella forskningsprojekt, samt att göra självständig forskning. Du kommer att ha möjlighet att besöka Europeiska experiment, delta vid internationella konferenser och därmed utvidga ditt professionella nätverk och gynna din framtida karriär.

KTH erbjuder en attraktiv arbetsmiljö, generös lön och andra anställningsförmåner.

Kvalifikationer

Sökande måste inneha eller snart komma att inneha en masterexamen eller en civilingenjörsexamen inom fysik eller elektroteknik. Goda kunskaper inom fysik, elektrofysik, matematik, numeriska metoder och programmering är önskvärt.

Den valda sökanden behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringsverktyg. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.  
  3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  5. Rekommendationsbrev
  6. Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenspersoner endast för utvalda kandidater. 

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad enligt föreskrifterna för doktorandanställning i Högskoleförordningen (~5 år vid 80 % forskarstudier och 20 % institutionstjänstgöring som också innebär undervisning).

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer E-2017-0731
Kontakt
  • Thomas Jonsson, universitetslektor, johnso@kth, 08-790 7704
  • Mikael Visén, personaladministratör, rekrytering@ee.kth.se, 08-790 84 89
Publicerat 2017-06-15
Sista ansökningsdag 2017-10-20

Terug naar vacatures