Kungliga Tekniska högskolan, Universitetsförvaltningen

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Det gemensamma verksamhetsstödets (GVS) uppgift är att stötta universitetets kärnverksamhet utbildning och forskning. Det gör vi genom att ge kvalificerat stöd i olika administrativa processer. Samtidigt är vi inom verksamhetsstödet policyskapande och samordnande. Vi ansvarar även för att utföra kvalitetskontroller, uppföljningar och utvärderingar som utvecklar verksamheten.

Tjänsten är placerad vid avdelningen för Internationella relationer som är en del av Universitetsförvaltningen. Avdelningen för internationella relationer, IRO, är uppdelad i fyra grupper: Internationell studentrekrytering, Mobilitet och partnerskap, Projektsupport samt EIT. Dessutom finns en stab som arbetar med övergripande frågor kopplat till internationalisering. Avdelningen stödjer KTH:s ledning och skolor vid internationella satsningar och samarbeten, främst inom grundutbildningsområdet.

Arbetsuppgifter

KTH tillhör för närvarande fyra konsortier inom European Institute of Innovation and Technology (EIT). De flesta aktiviteterna sker i så kallade KIC:ar (Knowledge and Innovation Communities). Vi söker nu en internationell handläggare som ska vara projektkoordinator och administrativt stöd för projekt och utbildningssatsningar inom ramen för KTH:s samarbete inom EIT.

Som internationell handläggare ansvarar du för:

  • att upprätthålla nätverken av administrativa och akademiska kontaktpersoner vid samtliga partneruniversitet inom de konsortier där KTH deltar i utbildningssamarbeten
  • avtalshantering, kvalitetskontroll, uppföljning och rapportering som även innefattar visst budgetansvar
  • samordning internt på KTH av de administrativa processerna kring utbildningsprogrammen, i samarbete med programansvariga och kontaktpersoner på respektive skolkansli
  • att operativt stödja KTH:s ledning i frågor som rör EIT och de utbildningssamarbeten där KTH deltar

Du arbetar tätt med KIC:arnas centrala organisation, med admininstrativa och akademiska kontaktpersoner vid partneruniversiteten inom konsortierna, med medarbetarna inom avdelningen och även med övriga avdelningar inom Universitetsförvaltningen och KTH:s skolor.

Tjänsten innefattar en hel del resor.

Kvalifikationer

Du har examen från universitet/högskola och mycket goda kunskaper i engelska  i såväl tal som skrift. Kunskaper i ytterligare språk är meriterande. Du har även erfarenhet av internationaliseringsaktiviteter med EU-anknytning, gärna i form av utbildningssamarbeten, vid universitet/högskola eller annan organisation. Det är av stor vikt att du är utåtriktad och att du har vana att arbeta med människor från olika kulturer. Tjänsten kräver att du är mycket välstrukturerad och organiserad i ditt arbete, att du har erfarenhet av administrativt ansvar och att du är diplomatisk. Du bör även vara drivande och resultatinriktad mot uppsatta tidplaner och mål och van att i perioder arbeta under tidspress då arbetstempot ofta är mycket högt och tidvis med kort framförhållning.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VP-2018-0434
Kontakt
  • Åsa Carlsson, 08-7906980
Publicerat 2018-09-07
Sista ansökningsdag 2018-09-28

Retour aux postes vacants