KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

 

Arbetsbeskrivning

Vi utlyser härmed en 2-årig postdoc-tjänst för att utveckla området Building Information Modelling (BIM) inom institutionen för Byggvetenskap.

Kunskaper i BIM efterfrågas alltmer av bygg- & fastighetssektorn. Pedagogik och metodik för att lyckas med implementering av BIM i företagens organisationer utgör en stor utmaning. Avdelningen Byggteknik och design har stor erfarenhet av sådant arbete och utveckling på området pedagogiska instrument med visualisering pågår.

Syftet med den aktuella postdoc-tjänsten är att genom forsknings- och utvecklingsarbete analysera och vidareutveckla pedagogiken och undervisningen i BIM så att studenterna på BD-, S-, A- och BP-programmen och externa deltagare från näringslivet står väl rustade för att möta dagens och morgondagens behov av digitala hjälpmedel för byggprocessen. Vi ser därför möjligheter för såväl grund- som uppdragsutbildningen.

Samarbete med övriga institutioner inom skolan för arkitektur & samhällsbyggnad i allmänhet och med institutionen för fastigheter & byggande i synnerhet kommer att intensifieras.

Kvalifikationer

För tjänsten krävs att du som söker har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

 

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2018-2493
Kontakt
  • Johan Silfwerbrand, prefekt , 08 790 80 33, E-post: jsilfwer@kth.se
Publicerat 2019-01-14
Sista ansökningsdag 2019-03-31

Return to job vacancies