Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Analytisk kemi

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar våtkemisk och instrumentell analys, provtagning, mätkvalitet och mätvärdesbehandling.

Arbetsuppgifter

Kursansvar och undervisning i första hand i kurser inom högskoleingenjörsprogrammet i kemiteknik. I arbetet ingår examination, handledning av projekt och examensarbeten samt kursutveckling. Undervisningen sker på svenska. Moment i kurser inom civilingenjörs- och masterutbildning kan ingå.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 2. yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 3. visat pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • Dokumenterad ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll.
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
 • Förmåga att handleda studenter i deras utveckling och att förbereda dem för arbetsliv och vidare studier.
 • Erfarenhet av och intresse för laborativ verksamhet.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • Förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
 • God förmåga att kommunicera på svenska och engelska.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • Administrativ skicklighet och förmåga att arbeta välorganiserat
 • Kunskaper inom och erfarenhet av arbete inom miljö och säkerhet samt hållbar utveckling.
 • Erfarenhet av att delta i eller driva projekt
 • Skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området.
 • Dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.
 • Yrkeserfarenhet utanför högskolan, med anknytning till ämnesområdet.
 • Högskolepedagogisk utbildning.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2018-1686
Kontakt
 • Sara Naumann, prefekt, 08-7906504, stn@kth.se
 • Amelie Eriksson Karlström, professor,vice skolchef, ameliek@kth.se
Publicerat 2019-01-14
Sista ansökningsdag 2019-02-10

Return to job vacancies