Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Produktutveckling med inriktning mot datorstödd konstruktion

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar produktutveckling och konstruktion i ett industriellt perspektiv där framtagning av mekatronik- och mekaniklösningar med hjälp av produktlivscykelhantering (PLM) och datorstöd för konstruktion (CAD) är i fokus. Ämnet omfattar också kunskap i metodik och processer för produktutveckling och innovation samt stödmetoder för detta såsom modulindelning och konceptutvärderingsmodeller.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att undervisa på grundnivå samt aktivt delta i pedagogiskt utvecklingsarbete vid institutionen. Som lärare har du ett helhetsansvar för dina kurser. Förutom att undervisa innebär det att utveckla kurser och undervisningen med hänsyn tagen till forskning och industriell utveckling. Vidare ingår examination, utvärdering och ansvar för att kursens mål stämmer överens med utbildningens mål samt att aktivt samarbeta med lärarkollegor. Läraren har också ett kvalitetsansvar för sin undervisning. 

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 2. yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 3. visat pedagogisk skicklighet. 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt
 • dokumenterad ämnesmässig kunskap av relevans för anställningens innehåll
 • dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll
 • kommunikativ förmåga, god samarbetsförmåga samt arbetar strukturerat, är kvalitetsmedveten och självgående
 • god förmåga att undervisa på svenska 

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området
 • yrkeserfarenhet utanför högskolan
 • administrativ skicklighet

 Det är även av betydelse att den sökande har

 • formell högskolepedagogisk utbildning
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället
 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

 Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Södertälje
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2018-1072
Kontakt
 • Kia Vejdegren, Förvaltning KTH , 08 -790 6000
 • Malin Bolin, HR, 08-790 7280
 • Ingrid Kihlander, chef, 08-790 7887
Publicerat 2018-11-30
Sista ansökningsdag 2019-03-29

Return to job vacancies