Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Nanomediciner är en fascinerande familj av terapeutisk aktiva nanomaterial speciellt designade för effektivare behandling av aggressiva sjukdomsförlopp såsom cancer. Inom denna kategori är terapeutiska polymerer en attraktiv undergrupp som har erhållit ett större utrymme då polymerer strukturellt kan framställas i oändligt antal konfigurationer. Dendritiska polymerer betraktas idag som de ultimata precisionpolymerer då dessa kan vara monodispersa och uttrycka ett exakt antal reaktiva handtag för konjugering med bland annat potenta cellgifter. I detta projekt kommer den primära fokusen ligga på att framställa flera unika nanomedicinska plattformar baserade på dendritiska polyestrar. Formulering med bl a cellgifter och diagnostiska färgämnen samt noggrann egenskapskaraktärisering av nanomediciner kommer att vara av yttersta vikt för projektets framgång. I detta ingår också biologisk utvärdering av den terapeutiska effekten av nanomedicinerna mot olika cancertyper.

Kvalifikationer

Utöver forskning omfattar arbetet handledning av studenter, presentation av resultat såväl skriftligt som muntligt och allmänt ansvar för delar av den dagliga verksamheten i en laborativ miljö. Vi bör ha flerårig erfarenhet inom laborativt arbete av nanomediciner baserade på dendritiska material samt goda kunskaper inom strukturellt karaktärisering och biologisk utvärdering av de formulerade nanomedicinerna. Dokumenterad vana av NMR, DLS, SEC, formulering av nanomediciner samt god celllabb betraktas som positivt.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2018-0365
Kontakt
  • Prof Michael Malkoch,, +46 8 790 8768, malkoch@kth.se
Publicerat 2018-03-08
Sista ansökningsdag 2018-03-18

Return to job vacancies