Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektro- och systemteknik

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Bli en del av världsledande forskning och utbildning! Skolan för elektro- och systemteknik är en av tio skolor vid KTH och bedriver forskning och utbildning inom elektro-, system- och kommunikationsteknik samt rymd- och fusionsplasmafysik. Fältet elektroteknik och elektronik på KTH är framstående och hamnar högt i internationella rankinglistor. Skolan ansvarar för högskole- och civilingenjörsutbildningen samt flera masterprogram med högt söktryck och nära koppling till våra forskningsområden. Tillsammans arbetar 450 personer i en internationell miljö vid åtta avdelningar och ett kansli.

Vid Avdelningen för Elkraftteknik arbetar ca 25 lärare och forskare som tillsammans med ett 60-tal doktorander bedriver världsledande forskning inom hela elkraftområdet. Alla bidrar till en högprofessionell standard av intensivt arbete och kvalitetsresultat. Engagemanget är mycket högt och den kooperativa inställningen skapar en positiv känsla av tillhörighet och samhörighet. Personalen har en internationell bakgrund och arbetsspråket är engelska. Avdelningen är internationellt väletablerad, har många forskningssamarbeten med excellenta partner över hela världen och är delaktig i flera europeiska och nationella projekt.

Forskarskola inom elkraftsteknikens digitalisering

Skolan för elektro- och systemteknik vid KTH lanserade under 2016-2017 en forskarskola inom elkraftsteknikens digitalisering. Till denna satsning rekryterar vi nu ett tiotal doktorander till tvärvetenskapliga projekt motiverade av forskarskolans inriktning. Gemensamt för alla tjänster är att den forskarstuderande kommer samverka med både en IKT-miljö och en elkraftstekniksmiljö, med motsvarande handledning. Den nya forskarskolan är en betydande investering, med syfte att skapa synergier mellan Skolans världsledande forskning inom IKT respektive elkraftsteknik. Detta resulterar i en unik forsknings- och utbildningssatsning, där de utexaminerade forskarna kommer vara högt eftertraktade på den svenska och internationella arbetsmarknaden.

Projektbeskrivning

Denna specifika tjänst tillhör Avdelningen Elkraftteknik men för detta projekt finns ett etablerat samarbete med Avdelningen för Reglerteknik.

Projekttitel: Effektiva optimeringsmetoder för drift av vattenkraftsystem: Reducerade modeller

För teknisk-ekonomisk simulering för drift och investeringar i elkraftsystem är det vanligt att använda optimeringsmodeller, för att maximera vinsten eller minimera kostnaderna för en viss aktör eller för att simulera elmarknaden.

En särskild utmaning utgör vattenkraft. Inflödet varierar och är osäkert, vattenkraftstationerna är sammanbundna i älvar, produktionen är en icke-linjär funktion av tappning, och det finns flera begränsningar i verksamheten. Detta leder till stokastisk icke-linjär optimering.

Projektets syfte är att ta fram Reducerade modeller: Ett vattenkraftsystem består av hundratals kraftverk sammankopplade i olika älvar och floder. För effektiva algoritmer behövs en reducering av modellerna i syfte att minska beräkningstiden för hela systemet, men med bibehållen noggrannheten. Den grundläggande utmaningen är att göra en "optimal modell-reduktion" att använda i en optimeringsformulering.. Huvudhandledare: professor Lennart Söder.

Kvalifikationer

Sökande måste inneha eller snart komma att inneha en masterexamen eller en civilingenjörsexamen inom elektro- och/eller datateknik, optimering, teknisk fysik, tillämpad matematik eller motsvarande. Utöver traditionella akademiska meriter så räknas ett för tjänsten relevant examensarbete och internationell erfarenhet som meriterande.

Den valda sökanden behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringsverktyg. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.
  3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  5. Rekommendationsbrev eller kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenspersoner endast för utvalda kandidater.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad enligt föreskrifterna för doktorandanställning i Högskoleförordningen (~5 år vid 80 % forskarstudier och 20 % institutionstjänstgöring som också innebär undervisning).

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer E-2017-0945
Kontakt
  • Lennart Söder, professor, lsod@kth.se, +46 8 790 89 06
  • Mikael Visén, personaladministratör, rekrytering@ee.kth.se, +46 8 790 84 89
Publicerat 2017-09-14
Sista ansökningsdag 2017-10-25

Tilbage til Ledige stillinger