KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Skolan för kemivetenskap omfattar områdena kemi, kemiteknik samt fiber- och polymerteknologi. Skolans verksamhet innefattar såväl grund- som tillämpad kemivetenskaplig forskning för en hållbar utveckling genom vetenskaplig excellens. Många forskningsaktiviteter är tvärdisciplinära och spänner från kemivetenskap till materialvetenskap, energiteknik, miljövetenskap, biokemi, biologi och medicin. Skolan ansvarar för civilingenjörsutbildningen i teknisk kemi, högskoleingenjörsutbildningen i kemiteknik och tekniskt basår samt för tre engelskspråkiga mastersprogram, kemiteknik för energi och miljö, makromolekylära material och molekylär vetenskap och teknik. Vi medverkar även med kurser i civilingenjörsprogrammen energi och miljö, materialdesign och bioteknik.

Arbetsuppgifter

En ständigt ökande efterfrågan på energi och råvaror har resulterat i starkt ökat utnyttjande av fossilbaserade råvaror med en alarmerande ökning av världsomspännande föroreningsnivåer som följd. För att åstadkomma ett hållbart samhälle bör efterfrågan på energi och råmaterial tillgodoses med förnybara källor samt med rena och biobaserade produktionsmetoder. Resursåtervinning från avfallsströmmar har genererat stort forskningsintresse det senaste decenniet. Nästa generations avloppsreningsverk kan designas med en teknik där mikrobiella konsortier används för att erhålla energi och värdefulla produkter som flyktiga fettsyror (VFA), näringsämnen och polyhydroxialkanoater (PHA) för industriella applikationer.

Syftet med doktorsprojektet är att utvärdera befintliga biologiska behandlingssystem för att avlägsna kol och jämföra dessa med en ny teknik baserad på mikrobiologiska metoder. Huvudfokus är att utveckla en innovativ och hållbar teknik för att avlägsna kol från kommunalt avloppsvatten, som förbehandling före deammonifikationsprocessen, och att samtidigt erhålla värdefulla råvaror. Experimentella studier kommer att utföras i laboratorieskala vid KTH och i pilotskala vid forskningsanläggningen Hammmarby Sjöstadsverket.

Projektet kommer att vara ett samarbete mellan Skolan för Kemivetenskap (CHE) och Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) vid KTH med en handledare från vardera skola. Projektet kommer även att ha en stark koppling till liknande projekt vid bägge skolorna.  

Kvalifikationer

Examen på mastersnivå i miljöteknik, miljöbioteknik, kemiteknik eller närliggande område. God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska. Kandidaten bör vara mycket motiverad att bedriva vetenskaplig forskning och bör ha väl utvecklade analys- och problemlösningsförmåga samt ett intresse för och en nyfikenhet av tvärvetenskapliga problem kopplade till avloppsrening och mikrobiell ekologi genom biobaserad produktion. För att ta itu med sitt varierade arbete, syftar KTH till att använda en mångfald av talang och välkomnar därför sökande som kommer att öka universitetets mångfald, särskilt när det gäller könstrukturen.  

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökningshandlingar att skicka in:

  1. Motivationsbrev
  2. CV inklusive laboratorieerfarenhet
  3. Transkript och en kopia av examensbevis
  4. Namn och kontaktuppgifter för 2 referenser

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer K-2017-0497
Kontakt
  • Zeynep Cetecioglu Gurol / Biträdande uni.lektor, zeynepcg@kth.se, 08-790 8251
  • Elzbieta Plaza / Professor, elap@kth.se, 08-790 6656
Publicerat 2017-06-15
Sista ansökningsdag 2017-08-15

Tilbage til Ledige stillinger