Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Detta doktorandprojekt kommer att delas mellan skolan för teknikvetenskap, avdelningen för lättkonstruktioner och skolan för kemivetenskap, avdelningen för fiber- och polymerteknologi, vid KTH.

Arbetsuppgifter

Kolfiberarmerade polymerer (Carbon fibre reinforced polymers, CFRP) är mångsidiga material. Vår grundläggande idé är att använda kolfibrer för att bära mekaniska laster och som elektroder i ett strukturellt batteri, och att använda en litiumjonledande polymerelektrolytmatris för mekanisk överföring av last mellan fibrer, för litiumjontransport och för elektrisk isolering mellan elektroderna. Kolfibrer är speciellt lämpliga för denna typ av multifunktionell användning eftersom grafitiserat kol ofta används både i högpresterande konstruktioner och i elektroder, de senare för dess förmåga att interkalera litium. Strukturella batteriers multifunktionella möjligheter förväntas ge betydande besparingar i systemets totala massa och volym. Tillvägagångssättet är dock relativt nytt och står inför betydande utmaningar avseende teknik, design, material och tillämpningar. Hittills har vår forskning fokuserat på två av dessa utmaningar, användningen av kommersiella kolfibrer som negativ batterielektrod och användning av fasta polymerelektrolyter som matrismaterial. För utveckling av detta nya multifunktionella material har en tvärvetenskaplig grupp av forskare som kombinerar kompetens inom elektrokemi, polymerteknologi, materialvetenskap, fysik och mekanik etablerats under de senaste åren.

I detta nya doktorandprojekt, som är starkt kopplat till arbetet med strukturella batterier, ska vi studera funktionen hos de gränssnitt som bildas mellan kolfibern och polymerelektrolyten. Dessa gränssnitt måste uppfylla krav för minst två funktioner; de ska överföra laster så effektivt som möjligt och de ska dessutom möjliggöra effektiv jontransport med så små förluster som möjligt. Arbetet kommer att kräva insikter i flera ämnen; polymerer, mekanik och elektrokemi. Arbetet kommer att vara mestadels experimentellt där mekanisk och elektrokemisk karakterisering oftast sker samtidigt. Karakterisering kommer dessutom att ske på många olika skalor.

Doktorandanställningen avser i första hand fyra år med möjlighet till anställning under maximalt fem år. Upp till 20% institutionstjänstgöring ingår i tjänsten.

Kvalifikationer

Lämplig bakgrund för denna tjänst är civilingenjörsexamen inom teknisk fysik, farkostteknik, kemiteknik, polymerteknologi, maskinteknik eller motsvarande. Då projektet är starkt multi-disciplinärt är en bred teknisk bakgrund en merit. Kunskaper inom områden kompositmaterial, polymerkemi, elektrokemi, materialfysik och elektroteknik är meriterande. Eftersom arbetet till delar kommer att vara experimentellt är erfarenhet av experimentellt arbete också en merit. God kommunikationsförmåga på engelska är ett krav. Vidare är det också meriterande att kunna uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift.

Vi söker kandidater som är motiverade för vetenskaplig forskning, som har väl utvecklad analytisk och problemlösningsförmåga och som också har ett genuint intresse och nyfikenhet för multi-disciplinära problem i kontexten energisnål och hållbar samhällsutveckling. Tjänsten kräver god förmåga att arbeta både självständigt och i ett välintegrerat team av forskarstuderande.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan skall innefatta följande handlingar i PDF-format. Ej zip filer:

  • Kortfattad redogörelse varför den sökande vill ägna sig åt forskarstudier
  • CV
  • Obligatoriskt försättsblad (ladda ner här)
  • Betygsavskrift från högskola/universitet
  • Exempel på teknisk skriftlig framställning, t ex examensarbete, teknisk rapport eller vetenskaplig artikel

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2017-1059
Kontakt
  • Dan Zenkert (Lättkonstruktioner), professor, 08-790 6435, danz@kth.se
  • Mats Johansson (Fiber och Polymer), professor, 08-790 9287, matskg@kth.se
Publicerat 2017-06-06
Sista ansökningsdag 2017-08-15

Tilbage til Ledige stillinger