KTH, Skolan för informations- och kommunikationsteknik

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Om projektet

Projektet SUPERHARD IC - Silicon Carbide Used in Potentially disruptive Emerging Radiation-HARDened Instrument Components (finansierat av Rymdstyrelsen), kommer att innebära en revolutionerande möjlighet för den Europeiska rymdsektorn när det gäller strålningstålig elektronik. KTH kommer att ta fram komponenter och kretsar i halvledarmaterialet kiselkarbid (SiC). Strålningstålig elektronik är ett prioriterat forskningsområde för ESA. Avdelningen för Elektronik vid KTH har mer än 20 års erfarenhet av SiC och design av integrerade kretsar. SiC är ett av de mest lovande materialen, men en grundlig strålningstestning saknas. Med resultaten i detta projekt skulle Europa kunna matcha eller överträffa USA, med tillämpningar inom andra områden med extrem omgivning, som rymd, flyg, energi, industriell produktion och hälsa.

Arbetsuppgifter

Doktorandtjänsten är inom området strålningstålig rymdelektronik. Arbetet består av mätningar före, under och efter bestrålningstester av komponenter och kretsar i kiselkarbid, samt processutveckling och processintegration av diamantfilmer eller dielektriska oxider för att uppnå hög strålningstålighet. Arbetet är experimentellt och delvis utfört i KTH:s renrum Elektrumlaboratoriet. Doktoranden kommer att vara en del av projektet SUPERHARD IC med seniora forskare och doktorander från KTH och internationellt. Utöver forskarstudierna förväntas doktoranden att undervisa eller utföra annan typ av institutionstjänstgöring upp till 20 % av arbetstiden 

Kvalifikationer

Den sökande ska ha en masterexamen eller en examen som uppfyller behörighet för doktorandstudier vid KTH. Den ideala sökanden skall ha en solid bakgrund i elektroniska kretsar och fasta tillståndets elektronik. Vi värderar erfarenhet av komponentfysik för bipolära transistorer, elektrisk mätteknik samt erfarenhet av praktiskt renrumsarbete. Sökanden skall vara nyfiken och ha en hög ambitionsnivå att utföra forskningsarbete. Sökande skall kunna arbeta på ett strukturerat sätt både individuellt samt i grupp. God kommunikationsförmåga i engelska, både skriftligt och muntligt, är ett krav. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska skickas på engelska och måste innehålla följande dokument:

  • Följebrev: en sammanfattning av ansökan på en sida.
  • CV: ett dokument på upp till fyra (4) sidor innehållande alla dina relevanta akademiska, professionella och andra prestationer, din erfarenhet och kunskap
  • Betyg och examina: officiella dokument från dina tidigare utbildningar på universitetsnivå, med auktoriserade översättningar på engelska (om de inte utställdes på engelska av den utfärdande institutionen).
  • Rekommendationsbrev: Vänligen skicka minst två (2) rekommendationsbrev tillsammans med din ansökan. Vänligen inkludera även detaljerad kontaktinformation för minst två (2) referenspersoner (inklusive de två som lämnar referensbrev).
  • Ansökningsbrev: Vänligen ange varför du vill fullfölja en doktorsexamen, vilka är dina akademiska intressen, hur de förhåller sig till dina tidigare studier och framtida mål. Maximalt två (2) sidor långt.
  • Relevanta publikationer eller tekniska rapporter: Ange upp till två (2) dokument, inte längre än tio (10) sidor varje. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningen är tidsbegränsad enligt rekommendationerna för doktorandanställning i Högskoleförordningen (~ 4 år vid fulltidsstudier)

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Kista
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer I-2017-0415
Kontakt
  • Carl-Mikael Zetterling, Professor, bellman@kth.se
  • Susanne Collberg, Personaladministratör, rekrytering@ict.kth.se
Publicerat 2017-06-15
Sista ansökningsdag 2017-08-15

Tilbage til Ledige stillinger