Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Projektets syfte är att förbättra befintliga och utveckla nya mät- och kalibreringsmetoder för mätning av dynamiska tryck och temperaturer. Dynamiska mätmetoder är avgörande inom bred klass av tekniska tillämpningar för fordons-, marina- och turbinmotorer. Lika så för processer rörande ammunitions och explosions säkerhet. Utveckling av pålitliga och säkra mätmetoder med god kännedom om mätnoggrannheten utgör ett viktigt steg i förbättringen av mättekniken och förstärker uppfinningsrikedomen och konkurrenskraften inom industrin.

Den valda kandidaten kommer att jobba inom forskargruppen med inriktning på stötvågor. Gruppen kommer att samarbeta med andra forskargrupper inom ett EU finansierat projekt. Arbetsuppgifterna kommer att omfatta följande delmoment:

Arbete med förbättring av mätmetoder för dynamiska tryckpulser inom milli och mikro-sekunds intervaller och med amplituder upp till 40 MPa med hjälp av vår befintliga stötrörsuppsättning.

  • Att utveckla kalibrerings metoder för dynamiska temperaturprocesser med temperaturer upp till 3000 K.
  • Undersöka inverkan av olika medier på trycksensorers respons på tryckpulser upp till 40 MPa genom att använda den befintliga stötrörsuppsättningen.
  • Sammanställa och förmedla forskningsresultat inom ramen för EU projektet.

Kvalifikationer

Vi söker en kandidat som under de senaste åren doktorerat och avslutat sin doktorandtjänst inom mekanikämnet med inriktning på experimentell kompressibel strömning. Den valda kandidaten behöver ha en gedigen akademisk meritlista med dokumenterade färdigheter av experimentell forskning inom strömningsmekaniken. Erfarenhet inom mättekniksforskning samt vana att arbeta med CAD baserade program kommer att beaktas Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan måste innehålla följande dokument:

  • Presentationsbrevet som bör innehålla motivering till att den sökande är lämplig för tjänsten
  • Den sökandes CV
  • Den sökandes publikationslista
  • Rekommendationsbrev 

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2018-1337
Kontakt
  • Michael Liverts, +46 8 790 7654, liverts@mech.kth.se
  • Nicholas Apazidis, +46 8 790 7148, nap@mech.kth.se
Publicerat 2018-09-24
Sista ansökningsdag 2018-10-31

返回职位空缺页面